Dzieci i Młodzieży

Koszaliński Uniwersytet

Rekrutacja

ZAPISY na nowy rok akademicki dla Nowych Studentów 2021/22 - informacje pojawią się już niedługo !


Liczba miejsc ograniczona: 250 Studia Dziecięce i 250 Studia Młodzieżowe

 

Studia Dziecięce I - V klasa

Studia Młodzieżowe klasa VI - VIII

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 

  • czesne (za rok akademicki) 25 zł Dzieci / Młodzież

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

 Zapisów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni!

 

  • proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

  • *prawidłowo wypełnione zgłoszenie zostanie wysłane także na Twój adres mailowy
  • po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zapisu
  • następnie należy wnieść opłatę za rok 50zł czesnego

Opłaty należy dokonać na konto: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

tytuł przelewu:

"Imię i Nazwisko Dziecka
wpisowe: 709476 031 01  "

  • nowi studenci: niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie/przesłanie pocztą jej podpisanego oryginału przez rodziców/opiekunów prawnych do biura KUDiM (Politechnika pok. 603A, ul. Śniadeckich 2)
    * deklaracja do pobrania u dołu strony

 

  • harmonogram i tematy wykładów zostaną umieszczone na stronie w zakładce Szczecinek -> Wykłady, najpóźniej 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.