Dzieci i Młodzieży

Koszaliński Uniwersytet

Rekrutacja

STUDIA DZIECIĘCE

Zapisy Nowych Studentów na rok akademicki 2021/22 - już wkrótce !

 /Szczecinek -> kliknij tutaj ->"Szczecinek"/

 -> Wyniki rekrutacji:
... października /mailowo/ - Koszalin,
... października /mailowo/ - Szczecinek.

Studia Dziecięce I - V klasa  (360 miejsc)

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • wpisowe (jednorazowe) dla nowych studentów 10 zł
 • czesne (za semestr) ... zł, łącznie ...zł

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

 Zapisów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni!

 

 • proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

 • *prawidłowo wypełnione zgłoszenie zostanie wysłane także na Twój adres mailowy
 • po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zapisu
 • następnie należy wnieść opłatę za rok ...zł czesnego
  (nowe dzieci ...zł + 10zł wpisowe)

Opłaty należy dokonać na konto: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

tytuł przelewu:

"Imię i Nazwisko Dziecka
czesne: 709476 031
wpisowe: 709476 040  "

 • nowi studenci: niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej podpisanego oryginału przez rodziców/opiekunów prawnych do biura KUDiM (Politechnika pok. 603A, ul. Śniadeckich 2)
  * deklaracja do pobrania u dołu strony

 

 • harmonogram i tematy wykładów zostaną umieszczone na stronie w zakładce Zajęcia -> Wykłady, najpóźniej 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 

STUDIA MŁODZIEŻOWE

Studia Młodzieżowe klasa VI - VIII 
(360 miejsc)
 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • wpisowe (jednorazowe) dla nowych studentów 10 zł
 • czesne (za semestr) ... zł, łącznie ... zł

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

 Zapisów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni!

 

 • proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

 • *prawidłowo wypełnione zgłoszenie zostanie wysłane także na Twój adres mailowy
 • po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zapisu
 • następnie należy wnieść opłatę za rok ...zł czesnego
  (nowe dzieci ...zł + 10zł wpisowe)

Opłaty należy dokonać na konto: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

tytuł przelewu:

"Imię i Nazwisko Dziecka
czesne: 709476 031
wpisowe: 709476 040  "

 • nowi studenci: niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej podpisanego oryginału przez rodziców/opiekunów prawnych do biura KUDiM (Politechnika pok. 603A, ul. Śniadeckich 2)
  * deklaracja do pobrania u dołu strony

 

 • harmonogram i tematy wykładów zostaną umieszczone na stronie w zakładce Zajęcia -> Wykłady najpóźniej 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.