Dzieci i Młodzieży

Koszaliński Uniwersytet

Chromatografia Młodzież

Laboratorium z chromatografii - młodzi studenci poznają technikę chromatografii i związane z nią zagadnienia.

 

Zajęcia skierowane do młodzieży:

 

- czas trwania zajęć:           55minut

- godzina spotkania:             1200 - 1255

- miejsce spotkania:             SALA 104B, PK ul. Śniadeckich

 

Wysokość opłaty za zajęcia:

opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 10zł / 45 minut

 

opłata za zajęcia w dniu 4 marca wynosi 10zł

 

Opłaty za zajęcia należy dokonywać po zapisaniu dziecka. Wpłacać należy na konto:

71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
 

tytuł przelewu:

  • Imię i Nazwisko dziecka
  • Zajęcia dodatkowe Chromatografia
  • 709476 050